Mengabdi kepada Tuhan Allah

Apr 22 at 8:27pm - admin

PANGGILAN DAN TELADAN

MENGABDI KEPADA TUHAN ALLAH ( Bagian 115 )

22 EZRA

Komitmen Ezra

Rahasia apa yang kita temukan sehingga Ezra memiliki komitmen yang tinggi dan teguh untuk menga-jarkan hukum Taurat kepada masyarakat Yahudi di Yerusalem? Berikut ini beberapa prinsip hidup Ezra:

1. Memiliki Teladan Yang Benar

Kehidupan iman Ezra telah menjadi suatu kesaksian yang indah bagi banyak orang. Ia yang lebioh dulu mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dosa-dosa dan kesalahan bangsanya. Ia berdoa dan berpuasa untuk mewakili bangsanya di hadapan Allah. Ia bukan saja menjalani kehidupan yang saleh, mealiankan ia juga menerapkan firman Allah dalam hidupnya. Ia telah memberi teladan dalam hidupnya berdasarkan firman Tuhan dalam setiap persoalan dihadapinya.

2. Meletakkan Dasar Rohani Yang Teguh

Kitab Ezra pasal 9 dan 10 merupakan bukti peran serta Ezra dalam pembangunan rohani umat Yahudi. Dalam suasana berkumpul dan memuji Tuhan karena kesetiaannya ini umat Tuhan yang sedang bersukaria tersebut menyatukan diri dalam perjanjian yang baru untuk mentaati hukum Tuhan. Inilah komitmen bersama yang bertolak dari kepemimpinan dan komitmen Ezra.

3. Mengajar dan Menulis Taurat Tuhan

KOMITMEN Ezra yang lain adalah hidup sesuai Taurat Tuhan. Selain merenungkan Taurat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, ia juga mengajarkan Taurat Tuhan kepada umat Israel. Karena begitu kuatnya firman Tuhan mempengaruhi hidupnya, tidaklah heran kalau pada suatu hari umat Israel berkumpul dihadapannya dengan gemetar ketika Firman Tuhan itu dibacakan, sementara Ezra duduk dengan tenang sampai pada petang hari.

Teladan Ezra sesungguhnya telah menciptakan nuansa baru dalam ibadah dan hubungan dengan Allah sejak kematian Yosua. Dialah hamba yang menegakkan kembali kehidupan iman yang bersandar pada Tuhan dan seorang sejarawan Yahudi yang mengadakan pembaruan rohani. (Bersambung)